Leado Door Controls, Ltd.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
No.4, Alley 54, Tianzhongyang Lane, Yuanlin Town, Changhua County 510, Taiwan
TEL : +886-4-8396145   FAX : +886-4-8396148 
E-mail : doorcloser@dorint.com.tw
Design by INREAL 2011