PROFILE LIST > Contact
Leado Door Controls, Ltd.
No.4, Alley 54, Tianzhongyang Lane, Yuanlin Town, Changhua County 510, Taiwan

TAIWAN
TEL  : +886-4-8396145
FAX  : +886-4-8396148
CHINA
TEL  : +86-769-87075937
FAX : +86-769-87076223
http://www.dorint.com.tw 
E-mail: doorcloser@dorint.com.tw

Leado Door Controls, Ltd.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
No.4, Alley 54, Tianzhongyang Lane, Yuanlin Town, Changhua County 510, Taiwan
TEL : +886-4-8396145   FAX : +886-4-8396148 
E-mail : doorcloser@dorint.com.tw
Design by INREAL 2011